O projekcie

Inspiracją do powstania archiwum wspomnień mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska były rozmowy prowadzone przez pracowników biblioteki i osób zaprzyjaźnionych z osobami starszymi, pamiętającymi dawne wydarzenia, zwyczaje, ciekawe osoby.

Celem projektu jest rejestrowanie, opracowywanie i upowszechnianie dokumentów, fotografii, map itp. oraz opowieści mieszkańców gminy dotyczących ważnych wydarzeń, ciekawych osób związanych z gminą, wyglądu miejscowości gminnych, zwyczajów, opisów życia codziennego.

Naszym dążeniem jest chronienie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności i zachowanie pamięci dąbrowiaków dla kolejnych pokoleń.

Pozyskane materiały i wywiady posłużą do stworzenia archiwum i bazy, których elementy będą upowszechnianie na stronie www biblioteki. Dokumenty i nagrania przechowywane będą w Gminnej Bibliotece Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do przekazywania bądź wypożyczania nam posiadanych materiałów a także wskazywanie kolejnych osób, których wspomnienia wzbogacą nasze archiwum.
Skip to content