Dąbrowa Chełmińska

Wymiana książek w bibliotece:

Rozpoczynamy w bibliotece akcję "Wymiana zabawek" (toycrossing?).

Zachęcamy dzieci (i ich rodziców) do przynoszenia do nas niepotrzebnych już zabawek (czystych, nieuszkodzonych). W zamian będą mogły wybrać dla siebie coś innego z naszej skrzyni skarbów.


 

Udostępniamy kody Legimi:

 

Od 2021 roku wprowadzamy możliwość korzystania z kodów Legimi pozwalających na czytanie za darmo ebooków na tabletach i smartfonach.

Wydawanie kodów Legimi może odbywac się:

▪️osobiście,

▪️telefonicznie,

▪️elektronicznie na e-mail: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl.

Prosimy zatem o kontakt z biblioteką podając swój numer karty, imię i nazwisko.

Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie przypominamy, że jeden kod można wykorzystać na dwóch różnych urządzeniach, np. czytnik i tablet, smartfon i czytnik itd. (lista rekomendowanych urządzeń: http://www.legimi.pl/pobierz-legimi/).


 

Książka na telefon:

 

Uruchamiamy nową usługę: KSIĄŻKA NA TELEFON.

Osoby starsze (70+), przewlekle chore i mające problem z poruszaniem się mogą zamówić książki a my je dostarczymy do ich domu.

Usługa jest całkowicie bezpłatna.

 

Zamówienia będziemy realizować w raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 9:00-15:00.

Książki można zamówić telefonicznie (52-381-60-46) lub mailowo (biblioteka@bibliotekadabrowa.pl).

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

Regulamin wypożyczania książek z dowozem do domu „Książka na telefon”

 

1. Wypożyczanie w ramach akcji „Książka na telefon” to usługa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej skierowana do osób starszych (w wieku 70 lat i więcej), przewlekle chorych i mających problemy z poruszaniem się, które zamieszkują na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska i są czytelnikami Biblioteki.
2. Usługa „Książka na telefon” jest bezpłatna.
3. Realizacja zamówień będzie się odbywała 1 raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 9:00-15:00.
4. Zamówienia można składać telefonicznie bądź mailowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia książek.
Kontakt telefoniczny: 52-381-60-46.
Kontakt mailowy: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl.
5. Warunkiem skorzystania z usługi jest zwrot wcześniej wypożyczonych pozycji oraz uregulowanie należności za nieterminowy zwrot książek.
6. Podczas składania zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu w celu potwierdzenia dostarczenia książek.
7. W przypadku niezastania czytelnika, mimo wcześniejszego potwierdzenia wizyty, zamówienie będzie anulowane.
8. Pozostałe kwestie regulują zapisy Regulaminu korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.