NAGRODY – WYRÓŻNIENIA – PODZIĘKOWANIA dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Nasze sukcesy

Listopad 2016 r

Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz szósty przygotowała Ranking Bibliotek 2016. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła zaszczytne 3 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim.

Grudzień 2015 r.

Certyfikat "Promuje czytelnictwo" przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Lipiec 2015 r.

Certyfikat „Biblioteka z p@sją”, przyznany przez Fundację Orange.

14 listopad 2014 r.

Przyjaciel Szkoły 2014 - statuetka przyznana przez Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

październik 2014 r.

Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz czwarty przygotowała Ranking Bibliotek 2014 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła 3 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim.

październik 2013 r.

Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz trzeci przygotowała Ranking Bibliotek 2013 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła 2 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim.

19 listopada 2012 r.

Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz drugi przygotowała Ranking Bibliotek 2012 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła 7 miejsce w kraju oraz otrzymała tytuł Najlepszej Biblioteki Publicznej w województwie kujawsko-pomorskim.

26 marca 2012 r.

Danuta Wędrowska - Koordynator 10-lecia kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"- tytuł przyznany przez Fundację ABCXXI "w uznaniu wyjątkowych zasług w krzewieniu idei czytania dzieciom" podczas Jubileuszowego X Finału kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Grudzień 2011 r.

Listy gratulacyjne: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Grudzień 2011 r.

Gratulacje od Instytutu Książki i Rzeczpospolitej.

23 listopada 2011 r.

Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz pierwszy przygotowała Ranking Bibliotek 2011 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców. W województwie kujawsko-pomorskim tytuł najlepszej biblioteki publicznej przyznano: Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

czerwiec 2011 r.

Przyjaciel Szkoły 2011 - statuetka przyznana przez Zespół Szkół w Ostromecku.

1 lutego 2011 r.

Honorowy tytuł Koordynator Roku 2010 przyznany przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

8 czerwca 2010 r.

Starosta Bydgoski przyznał Danucie Wędrowskiej Medal Starosty Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu”.

8 marca 2010 r.

Wyróżnienie specjalne Koordynator Roku 2009 przyznane przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

2009 r.

Porozumienie „Dzieci pod Ochroną” i Rzecznik Praw Dziecka nadali Danucie Wędrowskie tytuł „Ambasador Mądrego Wychowania”.

2009 r.

Dyplom Uznania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom dla Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

2008 r.

Dyplom Uznania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom dla Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

2007 r.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Dyplom i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „za szczególną zdolność „budzenia marzeń” i ukazywania piękna zawartego w książkach…, a wszystko to z myślą o rozwoju człowieka”.

2007 r.

Dyplom i nagroda Rady Gminy i Wójta Gminy „z okazji przyznania przez Ministra Kultury odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

27.03.2007 r.

Danuta Wędrowska odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

2007 r

Rekomendacja Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom:
„Z przyjemnością informujemy, że Pani Danuta Wędrowska Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej została powołana przez Zarząd Fundacji do pełnienia funkcji Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” w województwie kujawsko-pomorskim oraz do udziału w Radzie Koordynatorów Fundacji. W uznaniu wieloletniego zaangażowania i sukcesów w krzewieniu idei czytania dzieciom Pani Danuta Wędrowska została wielokrotnie nagrodzona przez naszą Fundację, m. in. otrzymując dwukrotnie najwyższą nagrodę - Statuetkę kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

2007 r.

SUPER STATUETKA Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony V OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Certyfikat „POMOCNA DŁOŃ 2006” – NADANY PRZEZ UCZNIÓW Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej.

2006 r.

STATUETKA Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony IV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

2005 r.

Podziękowanie Dyrekcji, opiekunów i uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka, za zaproszenie i zorganizowanie spotkania z dziećmi niesłyszącymi w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

2005 r.

Podziękowanie Dyr. Zespołu Szkół w Ostromecku oraz organizatorów za pomoc w organizacji Gminnego Konkursu Języka angielskiego „READING FOR PLEASURE”.

2005 r.

Dyplom Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, za trud włożony w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

2004 r.

LIST REKOMENDACYJNY Prezes Fundacji ABCXXI – Ireny Koźmińskiej o treści:
„Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego, inicjator kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, z przyjemnością informuje, że Pani Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, została wybrana do 30 osobowej Rady Koordynatorów Fundacji ABCXXI. Pani Danuta Wędrowska jest jednocześnie Koordynatorem kampanii czytania dzieciom w województwie kujawsko-pomorskim. Fundacja zwraca się z prośbą do władz samorządowych oraz wszystkich lokalnych instytucji i placówek kultury, oświaty, zdrowia, sportu i innych, a także do lokalnych sponsorów i osób prywatnych, o udzielenie Pani Danucie Wędrowskiej pomocy i wsparcia w propagowaniu idei codziennego czytania dzieciom oraz nauczania wartości i realizacji przedsięwzięć służących temu celowi. Odbudowanie obyczaju codziennego czytania dzieciom w domach, a także przywrócenie lub wprowadzenie go w żłobkach, przedszkolach i innych placówkach staje się naglącą potrzebą wobec upadku umiejętności językowych dzieci i postępującej degradacji umysłowej, kulturalnej i moralnej młodego pokolenia. Głośne czytanie jest jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych. Czytanie uczy myślenia, rozwija wrażliwość i wyobraźnię, doskonali umiejętność przewidywania skutków własnych działań, przynosi wzorce moralnych zachowań. Od tego na ile mądre, kulturalne i uczciwe będzie nasze społeczeństwo zależeć będzie nasza przyszłość i rola we wspólnocie krajów Europy i świata. Z góry dziękuję za życzliwość i pomoc okazaną Pani Danucie Wędrowskiej w promowaniu kampanii czytania dzieciom, łączę wyrazy szacunku”.

2004 r.

Podziękowanie od Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy .... za pomoc w realizacji lekcji o czytelnictwie „Spotkania przy książce z dziećmi niesłyszącymi”.

2004 r.

Podziękowanie od Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Niedosłyszącej w Bydgoszczy, za umożliwienie udziału wychowankom Ośrodka w „III Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom” w ramach kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom”

2004 r.

MEDAL Fundacji ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony III OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM”, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

2003 r.

Wyróżnienie Fundacji ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM”, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

2003 r.

Rekomendacja Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:
"Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej od wielu już lat wykazuje się niezwykłą aktywnością na polu upowszechniania książki i czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci. Efekty tych działań potęguje doskonale układająca się współpraca ze szkołą. Biblioteka działa aktywnie przez cały rok, a swoim zasięgiem obejmuje dzieci całej gminy. Niezwykle rozbudowana działalność kulturalno-oświatowa zyskała placówce przychylność władz samorządowych. Motorem wszystkich działań jest kierownik biblioteki – pani Danuta Wędrowska. Niezwykła wręcz aktywność i pomysłowość pani Wędrowskiej w pracy z młodym czytelnikiem znajduje uznanie sprawującej nadzór merytoryczny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Bez przesady można powiedzieć, że za sprawą pani Wędrowskiej czytelnicy z Dąbrowy Chełmińskiej mają w swojej gminie bibliotekę na miarę XXI wieku”.

2003 r.

Dyplom i nagroda Marszałka Województwa "za wyjątkową pracę - wykonywanie zawodu Bibliotekarza z pasją, która sprawia, że najważniejsze dobro kultury, jakim jest książka, ma w Pani opiekuna".

2002 r.

Podziękowanie Przewodniczącego Rady Gminy za wkład włożony w przygotowanie „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2003-2013".

2002 r.

Danuta Wędrowska otrzymała od Rady Gminy Dyplom za osobiste zaangażowanie w szerzenie idei samorządności w Gminie Dąbrowa Chełmińska, w kadencji Rady Gminy 1998-2002.

2001 r.

wyróżnienie w „Konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa” w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury Kampanii promocji czytelnictwa "za nieprawdopodobne, które jest możliwe - niezwykle aktywną trzynastoletnią pracę bibliotekarską na 68 metrach kwadratowych pomieszczenia kontenerowego".

2000 r.

Dyplom uznania i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za trud i szczególne osiągnięcia w popularyzowaniu czytelnictwa i rozwoju kultury.

1995 r.

Dyplom uznania i nagroda od Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.

1991 r.

z okazji dorocznego Święta Ludzi Kultury – List gratulacyjny od Wojewody Bydgoskiego.

1989 r.

z okazji Dnia Działacza Kultury – List gratulacyjny od Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.

1987 r.

z okazji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.

1986 r.

z okazji Dnia Działacza Kultury przez Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki.
Skip to content