Dokumenty

Akt utworzenia gminy Dąbrowa Chełmińska z 1973 roku.

Oryginał przechowywany w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Karta biblioteczna z Czemlewa. Lata wypożyczeń: 1932-1939.

Książka „Porwana siostra” Mayne Reid.

Przekazana przez p. Beatę Niedzielę z Czemlewa.

Plan gospodarczy Nadleśnictwa Państwowego Ostromecko.

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Toruńskiego w Toruniu.

Na okres gospodarczy 1949/50 – 1958/59

Stan na 1 X 1949 r.

Cały dokument.

Ze zbiorów prywatnych, źródło anonimowe.

Mapa drzewostanowa i mapa cięć Nadleśnictwa Państwowego Ostromecko.

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Toruńskiego w Toruniu.

Stan na 1 X 1949 r.

Ze zbiorów prywatnych, źródło anonimowe.

Plan sytuacyjny mostu na Wiśle pod Fordonem (w obrębie granic majątku Ostromecko).

Sporządzony w roku 1891.

Kopia ze „Studium adaptacji rozproszonych obiektów zabytkowych woj. bydgoskiego. Rejon Dąbrowa Chełmińska”. Bydgoszcz, czerwiec 1985.

Z materiałów Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

Sieć osadnicza i główne ciągi drogowe z przełomu XIII/XIX w.

Pomiary wykonano w latach 1796-1802.

Kopia ze „Studium adaptacji rozproszonych obiektów zabytkowych woj. bydgoskiego. Rejon Dąbrowa Chełmińska”. Bydgoszcz, czerwiec 1985.

Z materiałów Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, 1926 r.

Sto lat temu, dzięki staraniom m.in. Ignacego Paderewskiego, USA nie tylko uznały polską państwowość za warunek pokojowego ładu w Europie (13. punkt programu pokojowego Prezydenta Woodrowa Wilsona przewidywał odrodzenie niezawisłego państwa polskiego), ale także udzieliły II RP wsparcia materialnego o wartości około 200 milionów dolarów. Amerykańska misja humanitarna, której przewodził przyszły prezydent USA Herbert Hoover, realnie przyczyniła się do utrzymania przez Polskę dopiero co odzyskanej niepodległości. W 150. rocznicę ogłoszenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości naród polski postanowił podziękować narodowi amerykańskiemu za tę pomoc. Między kwietniem a lipcem 1926 r. zebrano w całym kraju 5,5 miliona podpisów pod „Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”.

Strony 135-140 deklaracji zawierają podpisy uczniów szkół powszechnych w Czemlewie, Czarżu i Dąbrowie Chełmińskiej.

 

Żródło: polska1926

Skip to content