KSIĄŻKA NA TELEFON

Uruchamiamy nową usługę: KSIĄŻKA NA TELEFON. Osoby starsze (70+), przewlekle chore i mające problem z poruszaniem się mogą zamówić książki a my je dostarczymy do ich domu. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Uruchamiamy nową usługę: KSIĄŻKA NA TELEFON.

Osoby starsze (70+), przewlekle chore i mające problem z poruszaniem się mogą zamówić książki a my je dostarczymy do ich domu.

Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Regulamin wypożyczania książek z dowozem do domu „Książka na telefon”

1. Wypożyczanie w ramach akcji „Książka na telefon” to usługa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej skierowana do osób starszych (w wieku 70 lat i więcej), przewlekle chorych i mających problemy z poruszaniem się, które zamieszkują na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska i są czytelnikami Biblioteki.

2. Usługa „Książka na telefon” jest bezpłatna.

3. Realizacja zamówień będzie się odbywała 1 raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 9:00-15:00.

4. Zamówienia można składać telefonicznie bądź mailowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia książek.

Kontakt telefoniczny: 52-381-60-46.

Kontakt mailowy: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl.

5. Warunkiem skorzystania z usługi jest zwrot wcześniej wypożyczonych pozycji oraz uregulowanie należności za nieterminowy zwrot książek.

6. Podczas składania zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu w celu potwierdzenia dostarczenia książek.

7. W przypadku niezastania czytelnika, mimo wcześniejszego potwierdzenia wizyty, zamówienie będzie anulowane.

8. Pozostałe kwestie regulują zapisy Regulaminu korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Może Ci się spodobać:

Skip to content