USŁUGI

Książki

Oferujemy czytelnikom bogaty księgozbiór:
 
  • literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

  • literaturę popularno-naukową,

  • księgozbiór regionalny.

Czasopisma

Posiadamy bogate zasoby periodyków dla różnych grup wiekowych.

Internet

Dzięki sieci bezprzewodowej, każdy z gości biblioteki może skorzystać z darmowego dostępu do internetu.

Sprzęt komputerowy

Posiadamy sprzęt komputerowy, dostępny dla wszystkich odwiedzających naszą placówkę.

Audiobooki

Oferujemy szeroki wybór książek słuchanych.

Dodatkowe usługi

Świadczymy dodatkowe usługi, takie jak drukowanie, kserowanie, skanowanie oraz wysłanie fax.

REGULAMINY I STATUT

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych

Upoważnienie do użycia karty bibliotecznej

Statut

CENNIK

Usługa Cena
duplikat karty bibliotecznej 10,00 zł
nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych
(za każdy dzień przetrzymania, za 1 wolumin)
0,05 zł
upomnienie listowne 4,00 zł
zniszczenie/uszkodzenie kodu kreskowego/okładki foliowej 1,00 zł
utrata, zniszczenie, uszkodzenie materiałów bibliotecznych wartość rynkowa
kserokopia dowodu tożsamości 2,00 zł
skanowanie (za 1 stonę) 0,25 zł
wysłanie dokumentu faxem (do 3 minut) 1,00 zł

 

Wydruk i kserokopia (za 1 stronę):

Ilość stron Tekst Grafika czarno-biała Grafika kolorowa
1-10 0,50 zł 2,00 zł 3,00 zł
11-100 0,40 zł 2,00 zł 3,00 zł
pow. 100 0,30 zł 1,50 zł 2,00 zł