piątek, 05 czerwiec 2020 11:37

Nowe zasady korzystania z biblioteki

Napisał

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
od dnia 08.06.2020 r.:

 1. Wydłużamy czas obsługi czytelników – powracamy do obowiązujących przed pandemią godzin, tj. 9:00-17:00.
 2. Możliwe jest wejście do biblioteki i samodzielne korzystanie z księgozbioru po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Płyn do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu do wypożyczalni.
 3. W celu zachowania bezpiecznej odległości między użytkownikami biblioteki wprowadza się limit jednocześnie przebywających w niej osób:
 • wypożyczalnia – 3 osoby,
 • czytelnia – 3 osoby.
 1. Osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych.
 2. Wskazane jest wcześniejsze zamawianie telefoniczne, mailowe lub przez katalog online poszukiwanych tytułów, tak by uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.
 3. Przywracamy regulaminowe liczbę i okres wypożyczeń książek i audiobooków, tj.: czytelnik może wypożyczyć:
 • 5 woluminów na okres 1 miesiąca, z wyjątkiem nowości, które są wypożyczane na okres 14 dni,
 • jednostek (tytułów) audiobooków – na okres 14 dni.
 1. Zwracane książki podlegają 3-dniowej kwarantannie. 
 2. Czytelnia, stanowiska komputerowe, czasopisma oraz usługi ksero, wydruku i skanowania są dostępne dla klientów.
 3. Wznowione zostało systemowe naliczanie opłat regulaminowych za przetrzymanie książek i audiobooków.
 4. W bibliotece wykonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykanych przez czytelników: klamek, blatów, klawiatur, włączników itp.