Dąbrowa Chełmińska

Nasze sukcesy
NAGRODY – WYRÓŻNIENIA – PODZIĘKOWANIA  dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Listopad 2016 r -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz szósty przygotowała Ranking Bibliotek 2016.  
Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła zaszczytne  3 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim. 
 

Grudzień 2015 r. - Certyfikat  "Promuje czytelnictwo" przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
 

Lipiec 2015 r. - Certyfikat „Biblioteka z p@sją”, przyznany przez Fundację Orange. 
 

14 listopad 2014 r. - Przyjaciel Szkoły 2014 - statuetka przyznana przez Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. 
 

październik 2014 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz czwarty przygotowała Ranking Bibliotek 2014 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.  Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła 3 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim.  
 

październik 2013 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz trzeci przygotowała Ranking Bibliotek 2013 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.  Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła 2 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim. 
 

19 listopada 2012 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz drugi przygotowała Ranking Bibliotek 2012 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.  Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła 7 miejsce w kraju oraz otrzymała tytuł Najlepszej Biblioteki Publicznej w województwie kujawsko-pomorskim. 
 

26 marca 2012 r. -Danuta Wędrowska - Koordynator 10-lecia kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"- tytuł przyznany przez Fundację ABCXXI "w uznaniu wyjątkowych zasług w krzewieniu idei czytania dzieciom" podczas Jubileuszowego X Finału kampanii Cała Polska czyta dzieciom.  
 

Grudzień 2011 r. - Listy gratulacyjne: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Grudzień 2011 r. - Gratulacje od Instytutu Książki i Rzeczpospolitej. 
 

23 listopada 2011 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz pierwszy przygotowała Ranking Bibliotek 2011 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.  W województwie kujawsko-pomorskim tytuł najlepszej biblioteki publicznej przyznano: Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej. 
 

czerwiec 2011 r. - Przyjaciel Szkoły 2011 - statuetka przyznana przez Zespół Szkół w Ostromecku. 
 

1 lutego 2011 r. – Honorowy tytuł Koordynator Roku 2010 przyznany przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.  
 

8 czerwca 2010 r. – Starosta Bydgoski przyznał Danucie Wędrowskiej Medal Starosty Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu”. 
 

8 marca 2010 r – Wyróżnienie specjalne Koordynator Roku 2009 przyznane przez  Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.  
 

2009 r.  – Porozumienie „Dzieci pod Ochroną” i Rzecznik Praw Dziecka nadali Danucie Wędrowskie tytuł „Ambasador Mądrego Wychowania”. 
 

2009 r. - Dyplom Uznania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom  dla Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. 
 

2008 r. - Dyplom Uznania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom  dla Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. 
 

2007 r. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Dyplom i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „za szczególną zdolność „budzenia marzeń” i ukazywania piękna zawartego w książkach…, a wszystko to z myślą o rozwoju człowieka”. 
 

2007 r. - Dyplom i nagroda Rady Gminy i Wójta Gminy „z okazji przyznania przez Ministra Kultury odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
 

27.03.2007 r. – Danuta Wędrowska odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
 

2007 r. Rekomendacja Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom: 
 „Z przyjemnością informujemy, że Pani Danuta Wędrowska Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej została powołana przez Zarząd Fundacji do pełnienia funkcji Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” w województwie kujawsko-pomorskim oraz do udziału w Radzie Koordynatorów Fundacji.  W uznaniu wieloletniego zaangażowania i sukcesów w krzewieniu idei czytania dzieciom Pani Danuta Wędrowska została wielokrotnie nagrodzona przez naszą Fundację,  m. in. otrzymując dwukrotnie najwyższą nagrodę - Statuetkę kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.  
 

2007 r.– SUPER STATUETKA Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom,  
w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony V OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Certyfikat „POMOCNA DŁOŃ  2006” – NADANY PRZEZ UCZNIÓW Zespołu Szkół  w Dąbrowie Chełmińskiej. 
 

2006 r. - STATUETKA Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony IV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
 

2005 r. - Podziękowanie Dyrekcji, opiekunów i uczniów Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka, za zaproszenie  
i zorganizowanie spotkania z dziećmi niesłyszącymi w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej. 
 

2005 r. – Podziękowanie Dyr. Zespołu Szkół w Ostromecku oraz organizatorów za pomoc w organizacji Gminnego Konkursu Języka angielskiego „READING FOR PLEASURE”. 
 

2005 r. - Dyplom Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, za trud włożony w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
 

2004 r. - LIST REKOMENDACYJNY Prezes Fundacji ABCXXI – Ireny Koźmińskiej  
o treści:  „Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego, inicjator kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, z przyjemnością informuje, że Pani Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, została wybrana do 30 osobowej Rady Koordynatorów Fundacji ABCXXI. Pani Danuta Wędrowska jest jednocześnie Koordynatorem kampanii czytania dzieciom w województwie kujawsko-pomorskim. Fundacja zwraca się z prośbą do władz samorządowych oraz wszystkich lokalnych instytucji i placówek kultury, oświaty, zdrowia, sportu i innych,  a także do lokalnych sponsorów i osób prywatnych, o udzielenie Pani Danucie Wędrowskiej pomocy i wsparcia w propagowaniu idei codziennego czytania dzieciom oraz nauczania wartości i realizacji przedsięwzięć służących temu celowi. Odbudowanie obyczaju codziennego czytania dzieciom w domach, a także przywrócenie lub wprowadzenie go w żłobkach, przedszkolach i innych placówkach staje się naglącą potrzebą wobec upadku umiejętności językowych dzieci i postępującej degradacji umysłowej, kulturalnej i moralnej młodego pokolenia. Głośne czytanie jest jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych. Czytanie uczy myślenia, rozwija wrażliwość i wyobraźnię, doskonali umiejętność przewidywania skutków własnych działań, przynosi wzorce moralnych zachowań. Od tego na ile mądre, kulturalne i uczciwe będzie nasze społeczeństwo zależeć będzie nasza przyszłość i rola we wspólnocie krajów Europy i świata.  
Z góry dziękuję za życzliwość i pomoc okazaną Pani Danucie Wędrowskiej  w promowaniu kampanii czytania dzieciom, łączę wyrazy szacunku”.  
 

2004 r. - Podziękowanie od Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy .... za pomoc w realizacji lekcji  
o czytelnictwie „Spotkania przy książce z dziećmi niesłyszącymi”. 
 

2004 r. - Podziękowanie od Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  im. Gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Niedosłyszącej  
w Bydgoszczy, za umożliwienie udziału wychowankom Ośrodka w „III Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom” w ramach kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom”.  
 

2004 r. - MEDAL Fundacji ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony III OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM”, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.  
 

2003 r. - wyróżnienie Fundacji ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony II OGÓLNOPOLSKI  TYDZIEŃ  CZYTANIA  DZIECIOM”, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
 

2003 r. - Rekomendacja Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:  
"Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej od wielu już lat wykazuje się niezwykłą aktywnością na polu upowszechniania książki i czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci. Efekty tych działań potęguje doskonale układająca się współpraca ze szkołą. Biblioteka działa aktywnie przez cały rok, a swoim zasięgiem obejmuje dzieci całej gminy. Niezwykle rozbudowana działalność kulturalno-oświatowa zyskała placówce przychylność władz samorządowych. Motorem wszystkich działań jest kierownik biblioteki – pani Danuta Wędrowska. Niezwykła wręcz aktywność i pomysłowość pani Wędrowskiej w pracy z młodym czytelnikiem znajduje uznanie sprawującej nadzór merytoryczny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Bez przesady można powiedzieć, że za sprawą pani Wędrowskiej czytelnicy z Dąbrowy Chełmińskiej mają w swojej gminie bibliotekę na miarę XXI wieku”. 
 

2003 r. - Dyplom i nagroda Marszałka Województwa "za wyjątkową pracę - wykonywanie zawodu Bibliotekarza z pasją, która sprawia, że najważniejsze dobro kultury, jakim jest książka, ma w Pani opiekuna".  
 

2002 r. - Podziękowanie Przewodniczącego Rady Gminy za wkład włożony  w przygotowanie „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2003-2013". 
 

2002 r. - Danuta Wędrowska otrzymała od Rady Gminy Dyplom za osobiste zaangażowanie w szerzenie idei samorządności w Gminie Dąbrowa Chełmińska,  
w kadencji Rady Gminy 1998-2002.  
 

2001 r. - wyróżnienie w „Konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa” w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury Kampanii promocji czytelnictwa "za nieprawdopodobne, które jest możliwe - niezwykle aktywną trzynastoletnią pracę bibliotekarską na 68 metrach kwadratowych pomieszczenia kontenerowego".  
 

2000 r. Dyplom uznania i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  za trud i szczególne osiągnięcia w popularyzowaniu czytelnictwa i rozwoju kultury. 
 

1995 r. Dyplom uznania i nagroda od Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego. 
 

1991 r. z okazji dorocznego Święta Ludzi Kultury – List gratulacyjny od Wojewody Bydgoskiego.  
 

1989 r. z okazji  Dnia Działacza Kultury – List gratulacyjny od Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. 
 

1987 r. z okazji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.  
 

1986 r. z okazji Dnia Działacza Kultury przez Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki.