Dąbrowa Chełmińska
Wydruk i kserokopia (za 1 stronę, w zł):
Ilość stron: Tekst: Grafika czarno-biała:                       Grafika kolorowa:
1-10 0,50 2,00 3,00
11-100 0,40 2,00 3,00
pow. 100 0,30 1,50 2,00