Dąbrowa Chełmińska

Dyskusyjny Klub Książki

Moderatorzy : 
Hanna Klarkowska
Anna Wilska


Kontakt: 
telefon: 52/ 38 16  046
e-mail: biblioteka@bibliotekdabrowa.pl