Dąbrowa Chełmińska

 

Cennik usług
Usługa Cena w zł
duplikat karty bibliotecznej 10,00
nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych
(za każdy dzień przetrzymania, za 1 wolumin)
0,05
upomnienie listowne 4,00
zniszczenie/uszkodzenie kodu kreskowego/okładki foliowej 1,00
utrata, zniszczenie, uszkodzenie materiałów bibliotecznych wartość rynkowa
kserokopia dowodu tożsamości 2,00
skanowanie (za 1 stonę) 0,25
wysłanie dokumentu faxem (do 3 minut) 1,00