Dąbrowa Chełmińska

Ogłoszenia i komunikaty:

W 2022 roku uruchamiamy pracę w soboty. Pracujemy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 8:00 do 12:00. Wyjątkiem jest styczeń: pracujemy 15.01.

Harmonogram pracy w soboty:

15.01

05.02

05.03

02.04

07.05

04.06

02.07

06.08

03.09

01.10

05.11

03.12