Gmina Dąbrowa Chełmińska
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej

» Historia
» Statut
» Regulaminy
» Struktura
» Sukcesy

Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej


Zasłużony dla Kultury Polskiej
Medal - Zasłużony dla Kultury Polskiej

Medal Starosty Bydgoskiego
Medal Starosty Powiatu Bydgoskiego

Superstatuetka
Superstatuetka
"Cała Polska czyta dzieciom"

Medal Fundacji ABCXXI
Medal "Cała Polska czyta dzieciom"

Statuetka Przyjaciel Szkoły 2014
Statuetka
"Przyjaciel Szkoły 2014"

Dyr. Zespołu Szkół wręcza Statuetkę Przyjaciel Szkoły 2011 roku

Statuetka Przyjaciel Szkoły 2011
Statuetka
 "Przyjaciel Szkoły 2011"NOWE LOKALE

25 października 2002 r. Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej otrzymała nowy lokal przy ul. Bydgoskiej 19, w którym do dnia dzisiejszego funkcjonuje.

27 stycznia 2007 r. Filia Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Ostromecku rozpoczęła funkcjonowanie w nowym lokalu.
Adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie lokalu zrealizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

NAGRODY – WYRÓŻNIENIA – PODZIĘKOWANIA 
   
dla Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej

Kierownik biblioteki Danuta Wędrowska została wyróżniona za popularyzowanie czytelnictwa i rozwój kultury m.in.:

Listopad 2016 r -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz szósty przygotowała Ranking Bibliotek 2016.
Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej zajęła zaszczytne 
3 miejsce
województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim.
Grudzień 2015 r. - Certyfikat  "Promuje czytelnictwo"
przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Lipiec 2015 r. - Certyfikat „Biblioteka z p@sją”, przyznany przez Fundację Orange.

14 listopad 2014 r.Przyjaciel Szkoły 2014 - statuetka przyznana przez Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
październik 2014 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz czwarty przygotowała Ranking Bibliotek 2014 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.
Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
zajęła 3 miejsce w 
województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim. 
październik 2013 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz trzeci przygotowała Ranking Bibliotek 2013 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.
Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
zajęła 2 miejsce w 
województwie kujawsko-pomorskim i 1 miejsce w powiecie bydgoskim.
19 listopada 2012 r.
-Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz drugi przygotowała Ranking Bibliotek 2012 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej
zajęła 7 miejsce w kraju
oraz otrzymała tytuł Najlepszej Biblioteki Publicznej w województwie kujawsko-pomorskim.
26 marca 2012 r. -Danuta Wędrowska - Koordynator 10-lecia kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"- tytuł przyznany przez Fundację ABCXXI "w uznaniu wyjątkowych zasług w krzewieniu idei czytania dzieciom" podczas Jubileuszowego
X Finału kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Grudzień 2011 r. - Listy gratulacyjne: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Grudzień 2011 r. - Gratulacje od Instytutu Książki i Rzeczpospolitej.
23 listopada 2011 r. -Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz pierwszy przygotowała Ranking Bibliotek 2011 w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do15 tys. mieszkańców.
W województwie kujawsko-pomorskim tytuł najlepszej biblioteki publicznej przyznano: Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

czerwiec 2011 r. - 
Przyjaciel Szkoły 2011 - statuetka przyznana przez Zespół Szkół w Ostromecku.
1 lutego 2011 r.
– Honorowy tytuł Koordynator Roku 2010 przyznany przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

8 czerwca 2010 r. – Starosta Bydgoski przyznał Danucie Wędrowskiej Medal Starosty Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu”.
8 marca 2010 r – Wyróżnienie specjalne Koordynator Roku 2009 przyznane przez  Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
2009 r.  – Porozumienie „Dzieci pod Ochroną” i Rzecznik Praw Dziecka nadali Danucie Wędrowskie tytuł „Ambasador Mądrego Wychowania”.
2009 r. - Dyplom Uznania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom
dla Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
2008 r. - Dyplom Uznania Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom
dla Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
2007 r. z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Dyplom i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „za szczególną zdolność „budzenia marzeń” i ukazywania piękna zawartego w książkach…, a wszystko to z myślą o rozwoju człowieka”.
2007 r. - Dyplom i nagroda Rady Gminy i Wójta Gminy „z okazji przyznania przez Ministra Kultury odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
27.03.2007 r. – Danuta Wędrowska odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
2007 r. Rekomendacja Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom:
 „Z przyjemnością informujemy, że Pani Danuta Wędrowska Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej została powołana przez Zarząd Fundacji do pełnienia funkcji Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” w województwie kujawsko-pomorskim oraz do udziału w Radzie Koordynatorów Fundacji.

W uznaniu wieloletniego zaangażowania i sukcesów w krzewieniu idei czytania dzieciom Pani Danuta Wędrowska została wielokrotnie nagrodzona przez naszą Fundację,
m. in. otrzymując dwukrotnie najwyższą nagrodę - Statuetkę kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. 
2007 r.– SUPERSTATUETKA Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom,
w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony V OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Certyfikat „POMOCNA DŁOŃ  2006” – NADANY PRZEZ UCZNIÓW Zespołu Szkół
w Dąbrowie Chełmińskiej.
2006 r. - STATUETKA Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony IV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
2005 r. - Podziękowanie Dyrekcji, opiekunów i uczniów Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka, za zaproszenie
i zorganizowanie spotkania z dziećmi niesłyszącymi w Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2005 r. – Podziękowanie Dyr. Zespołu Szkół w Ostromecku oraz organizatorów za pomoc w organizacji Gminnego Konkursu Języka angielskiego „READING FOR PLEASURE”.
2005 r. - Dyplom Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, za trud włożony w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2004 r. - LIST REKOMENDACYJNY Prezes Fundacji ABCXXI – Ireny Koźmińskiej
o treści:  „Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego, inicjator kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, z przyjemnością informuje, że Pani Danuta Wędrowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, została wybrana do 30 osobowej Rady Koordynatorów Fundacji ABCXXI. Pani Danuta Wędrowska jest jednocześnie Koordynatorem kampanii czytania dzieciom
w województwie kujawsko-pomorskim. Fundacja zwraca się z prośbą do władz samorządowych oraz wszystkich lokalnych instytucji i placówek kultury, oświaty, zdrowia, sportu i innych,  a także do lokalnych sponsorów i osób prywatnych,
o udzielenie Pani Danucie Wędrowskiej pomocy i wsparcia w propagowaniu idei codziennego czytania dzieciom oraz nauczania wartości i realizacji przedsięwzięć służących temu celowi. 
Odbudowanie obyczaju codziennego czytania dzieciom
w domach, a także przywrócenie lub wprowadzenie go w żłobkach, przedszkolach
i innych placówkach staje się naglącą potrzebą wobec upadku umiejętności językowych dzieci i postępującej degradacji umysłowej, kulturalnej i moralnej młodego pokolenia. Głośne czytanie jest jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych. Czytanie uczy myślenia, rozwija wrażliwość i wyobraźnię, doskonali umiejętność przewidywania skutków własnych działań, przynosi wzorce moralnych zachowań.
Od tego na ile mądre, kulturalne i uczciwe będzie nasze społeczeństwo zależeć będzie nasza przyszłość i rola we wspólnocie krajów Europy i świata.

Z góry dziękuję za życzliwość i pomoc okazaną Pani Danucie Wędrowskiej
w promowaniu kampanii czytania dzieciom, łączę wyrazy szacunku”.
2004 r. - Podziękowanie od Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy .... za pomoc w realizacji lekcji
o czytelnictwie „Spotkania przy książce z dziećmi niesłyszącymi”.
2004 r. - Podziękowanie od Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Niedosłyszącej
w Bydgoszczy, za umożliwienie udziału wychowankom Ośrodka w „III Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom” w ramach kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom”.
2004 r. - MEDAL Fundacji ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony III OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM”, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
2003 r. - wyróżnienie Fundacji ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego w „Konkursie na najlepiej przeprowadzony II OGÓLNOPOLSKI  TYDZIEŃ  CZYTANIA  DZIECIOM”,
w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
2003 r. - Rekomendacja Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:
"Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej od wielu już lat wykazuje się niezwykłą aktywnością na polu upowszechniania książki i czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci. Efekty tych działań potęguje doskonale układająca się współpraca
ze szkołą. Biblioteka działa aktywnie przez cały rok, a swoim zasięgiem obejmuje dzieci całej gminy. Niezwykle rozbudowana działalność kulturalno-oświatowa zyskała placówce przychylność władz samorządowych. Motorem wszystkich działań jest kierownik biblioteki – pani Danuta Wędrowska. Niezwykła wręcz aktywność
i pomysłowość pani Wędrowskiej w pracy z młodym czytelnikiem znajduje uznanie sprawującej nadzór merytoryczny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy. Bez przesady można powiedzieć, że za sprawą pani Wędrowskiej czytelnicy z Dąbrowy Chełmińskiej mają w swojej gminie bibliotekę
na miarę XXI wieku”.
2003 r. - Dyplom i nagroda Marszałka Województwa "za wyjątkową pracę - wykonywanie zawodu Bibliotekarza z pasją, która sprawia, że najważniejsze dobro kultury, jakim jest książka, ma w Pani opiekuna".
2002 r. - Podziękowanie Przewodniczącego Rady Gminy za wkład włożony
w przygotowanie „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2003-2013".
2002 r. - Danuta Wędrowska otrzymała od Rady Gminy Dyplom za osobiste zaangażowanie w szerzenie idei samorządności w Gminie Dąbrowa Chełmińska,
w kadencji Rady Gminy 1998-2002.
2002 r. - Minister Kultury nadał Danucie Wędrowskiej odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”.
2001 r. - wyróżnienie w „Konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa” w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury Kampanii promocji czytelnictwa "za nieprawdopodobne, które jest możliwe - niezwykle aktywną trzynastoletnią pracę bibliotekarską na 68 metrach kwadratowych pomieszczenia kontenerowego".
2000 r. Dyplom uznania i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za trud i szczególne osiągnięcia w popularyzowaniu czytelnictwa i rozwoju kultury.
1995 r. Dyplom uznania i nagroda od Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Kultury
i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.
1991 r. z okazji dorocznego Święta Ludzi Kultury – List gratulacyjny od Wojewody Bydgoskiego.
1989 r. z okazji  Dnia Działacza Kultury – List gratulacyjny od Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.
1987 r. z okazji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.
1986 r. z okazji Dnia Działacza Kultury przez Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki.

    


W obiektywie:

Certyfikat  "Promuje czytelnictwo"

Certyfikat "Biblioteka z p@sją"

Ranking Bibliotek 2012

Dypolm za 7 miejsce w kraju w Rankingu Bibliotek 2012

Dyplom - Najlepsza Biblioteka w woj. kujawsko-pomorskim w Rankingu Bibliotek 2012

Danuta Wędrowska - Koordynator 10-lecia kampanii CPCD

Koordynator 10-lecia kampanii CPCD

Dyplom wręcza Dyrektor Instytutu Książki - Ranking Bibliotek 2011

Ranking Bibliotek 2011 - Dyplom - Najlepsza biblioteka w województwie kujawsko-pomorskim

List gratulacyjny Marszałka Województwa

List gratulacyjny Wicemarszałka Województwa

Gratulacje od Instytutu Książki i Rzeczpospolitej

Koordynator Roku 2010 - w towarzystwie Elżbiety Olszewskiej

Koordynator Roku 2010 - w towarzystwie Ireny Koźmińskiej  Prezes Fundacji ABCXXI

Koordynator Roku 2010 - w towarzystwie Jacka Wojnarowskiego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Koordynator Roku 2010 - w towarzystwie Doroty Zawadzkiej

Wyróżnienie specjalne Koordynator Roku 2009

Zasłużony dla Kultury Polskiej - medal wręcza minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Wywiad na żywo w TVP 3 Bydgoszcz

Superstatuetka z Majką Jeżowską i Eweliną Flintą

Superstatuetka - z Joanną Papuzińską

Superstatuetka - z Maciejem Damięckim

Statuetka - z Wandą Chotomską

Dyplom Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 © 2011 Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.