Gmina Dąbrowa Chełmińska
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej

» Wydarzenia
» Realizowane projekty

Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Udział biblioteki w projektach, grantach, konkursach 

    I. Program Rozwoju Bibliotek

     Przedsięwzięcie realizowane ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

    Ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek, jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia, finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundacja dała
28 mln dolarów na doposażenie polskich bibliotek w małych miejscowościach i na specjalistyczne szkolenia dla pracowników.

    Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem (grantobiorcą) Fundacji Billa
i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

   Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna przystępując do programu zaprosiła, do udziału w nim, 3 Biblioteki Partnerskie:
   - Bibliotekę Publiczną Białobłockiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy,
   - Bibliotekę Publiczną im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim,
   - Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie.

   Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna, jako Biblioteka Wiodąca, otrzymała wysokiej klasy sprzęt komputerowy: 
   - 2 zestawy komputerowe z najnowszym oprogramowaniem Windows 7,
   - laptopa z najnowszym oprogramowaniem Windows 7,
   - 3 urządzenia wielofunkcyjne tj. faks, drukarka, skaner i ksero, po 1 dla każdej placówki,
   - projektor multimedialny - rzutnik oraz ekran,
   - 3 aparaty cyfrowe, po 1 dla każdej placówki.
Pracownicy biblioteki od stycznia 2010 r. systematycznie uczestniczą w szkoleniach
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka ponosi tylko koszty dojazdu pracowników na szkolenia, pozostałe koszty pokrywa Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
    Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna, 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, pozyskuje dodatkowe środki finansowe, dotacje, granty.

    Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany w latach 2009–2013.
    Program Rozwoju Bibliotek został przedłużony do marca 2015 roku.

   
II. Program-  Donacji Oprogramowania Microsoft

W 2011 r. Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie oprogramowanie oferowane przez nią w ramach "Programu Donacji Oprogramowania Microsoft" dla Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej:
- Windows 7 Enterprise Full,
- Office Professional Plus 2010,
- Visio Professional 2010,
- Project Standard 2010,
- Microsoft Math.
W 2012 r.
Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie oprogramowanie oferowane przez nią w ramach "Programu Donacji Oprogramowania Microsoft" dla Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej:
- Windows 7 Professional Full,
- Office Professional Plus 2010,
- Visio Professional 2010.
Oprogramowanie przeznaczone jest na komputery stacjonarne i laptopy, które służą do publicznego dostępu do Internetu oraz na komputery, które służą do wspierania publicznego dostępu do Internetu, pozyskanych przez bibliotekę z innych źródeł niż Program Rozwoju Bibliotek.

    III. Mikrogrant "Podaj Dalej"

    Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna otrzymała Mikrogrant Podaj Dalej, który był skierowany do wszystkich Bibliotek Wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.000 zł. na zorganizowanie 4 spotkań
z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. Zgodnie ze złożonym wnioskiem jedno
ze spotkań zostało przeprowadzone przy użyciu nowoczesnych technologii (wideokonferencja). Szkolenia trwały od 9 września 2010 r. do 20 maja 2011 r. więcej

    IV. Program -  Aktywna Biblioteka

    Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna uczestniczyła w programie Aktywna Biblioteka, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Otrzymaliśmy grant w kwocie 5.000 zł. na realizację projektu „Moja biblioteka w Internecie”. Zgodnie z wymogami programu, pozyskaliśmy dodatkowy wkład własny
w wysokości 20 % projektu od Firmy MCG MANAGEMENT Marcin Andrzej Cikorski.

Celem projektu było przeszkolenie 12 osób z terenu gminy z zakresu tworzenia stron internetowych oraz stworzenie strony internetowej biblioteki.
Termin realizacji projektu od 02.01-31.03. 2011 r. więcej
Na realizację projektu pozyskano 6.008,00 zł.

      V. Projekt "Tablety w Twojej bibliotece"!

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w gronie laureatów Projektu "Tablety w Twojej bibliotece"!                                                                                    
Do Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej trafiły 3 tablety firmy Apple za 6.371 zł.  

      VI. Program - Akademia Orange dla bibliotek

    Fundacja Orange w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek refunduje Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej i jej placówkom koszty poniesione na wykorzystanie Internetu przez okres trzech lat (2010 - 2012 rok).  
    Celem programu Akademia Orange dla bibliotek jest wspieranie  rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

     Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna, w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek, pozyskała dodatkowe środki w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki i przeprowadziła szkolenie "Internet oknem na świat" więcej

         
Program - Orange dla bibliotek

     Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna przez następne trzy lata będzie  mogła nadal bezpłatnie korzystać z Internetu. To efekt Porozumienia, jakie 23 lipca 2012 r. zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska. Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 r.
         
           Dotacja Orange:

 - w 2010 r. - 3.162,87 zł., w tym 1.000,00 zł. na Projekt "Internet oknem na świat",
 - w 2011 r. - 3.001,70 zł.,
 - w 2012 r. - 1.776,10 zł., za okres od 1.01.-31.07.2012 r.,
 - w 2013 r. - 4.149,06 zł., za okres od 1.08.2012 r. - 31.12.2013 r.,
 - w 2014 r. - 2.125,15 zł.,
 - w 2015 r. - 1.251,46 zł., za okres od styczeń -lipiec 2015 r.

   
VII. Program Akcja: e-motywacja

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej przystąpiła do Projektu Fundacji Orange AKCJA: E-MOTYWACJA. Celem projektu jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Uczestnicy i biblioteka biorą udział w projekcie bezpłatnie. więcej

   VIII. Program - Dyskusyjne Kluby Książki

    Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna uczestniczy w Programie Dyskusyjne Kluby Książki realizowanym z inicjatywy Instytutu Książki we współpracy z British Council
i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
W ramach Dyskusyjnych Klubów Książki biblioteka zorganizowała 10 spotkań autorskich
w całości sfinansowanych przez Instytut Książki.
Ponadto w ramach DKK biblioteka otrzymała w darze 313 książek o wartości 5.952,22 zł.
w tym:
- Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna - 189 książek o wartości 3.996,35 zł
- Filia w Ostromecku - 76 książek o wartości 1.167,05 zł.
- Filia w Czarżu 48 książek o wartości 788,82 zł.
więcej :  Dyskusyjne Kluby Książki      Spotkania autorskie       Zlot ludzi książki


    IX. FunEnglish.pl w Bibliotece - dla dzieci

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej bierze udział w projekcie "FunEnglish w bibliotece". Biblioteka otrzymała bezpłatny dostęp do kursu. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. więcej

    X. Angielski123 w bibliotece - dla dorosłych

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna przystąpiła do projektu „Angielski 123 w bibliotece”.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. To wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. więcej

    
XI. Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce    informacji o rynku pracy

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna zakwalifikowała się doudziału w projekcie
„Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce    informacji o rynku pracy”  Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W styczniu 2013 roku rozpoczynają się szkolenia specjalistyczne, na które zostały oddelegowane 2 osoby: po 1 pracowniku z biblioteki oraz filii. W ramach szkoleń  biblioteki zostaną przygotowane do pełnienia roli lokalnych centrów wsparcia dla osób poszukujących pracy lub planujących karierę zawodową.
                                                                                                                                   więcej

   
XII. MegaMatma uczy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej przystąpiła do Projektu „MegaMatma uczy w bibliotece”. Inicjatorem projektu jest firma MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl. więcej

    XII. Czytam sobie w bibliotece

Nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu "Czytam sbie w bibliotece" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Wydawnictwem "Egmont Polska".
Partnerami projektu są: Biblioteka Narodowa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                                                                                                               więcej


     Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, na zakup nowości wydawniczych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
- w 2010 r. w wysokości 2.992 zł.,
- w 2011 r. w wysokości 3.959 zł.,
- w 2012 r. w wysokości 5.853 zł.,
- w 2013 r. w wysokości 6.083 zł.,
- w 2014 r. w wysokości 6.161 zł.,
- w 2015 r. w wysokości 7.968 zł.,
- w 2016 r. w wysokości 7.621 zł.

    Dotacja Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna otrzymała dotację celową Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych":
- w 2010 r. w wysokości 1.000 zł.,
- w 2011 r. w wysokości 1.000 zł.,
- w 2012 r. w wysokości 1.000 zł.,

- w 2013 r. w wysokości 1.000 zł.,
- w 2014 r. w wysokości 1.000 zł.

Partnerzy


Logo PAFW

Logo FRSI

Logo PRB

Logo ARFWPLogo FRSI
Logo Fundacji Orange


Logo Instytutu Książki

Logo DKK


Kurs angielskiego dla dorosłych


Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Logo Praca EnterMegaMatma.pl
Centrum Edukacji Europejskiej
logo


Narodowy Program rozwoju czytelnictwaStarostwo Powiatu


 © 2011 Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.