Gmina Dąbrowa Chełmińska
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej

» Fundacja ABCXXI
 ¤ Kampania CPCD
 ¤ OTCD
 ¤ Szkoły
 ¤ Przedszkola
 ¤ Świetlice  

» FRSI
» PAFW
» Fundacja Orange
» Instytut Książki
» ZS Ostromecko
» ZS Dąbrowa Chełm.
» ZS Czarże

Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Współpraca z Fundacją ABCXXI
- Cała Polska czyta dzieciom

  
Fundacja ABCXXI jest inicjatorem kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".
Misją fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego
i moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne
i lobbingowe.

Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna oraz jej Filie w Czarżu i Ostromecku od 2002 roku aktywnie uczestniczą w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Do placówek bibliotecznych przychodzą dzieci, którym czytamy ich ulubione książki, dyskutujemy nad postawą bohaterów wskazując na ich pozytywne cechy nauczające wartości moralnych. Dzieci bardzo chętnie wykonują prace plastyczne w formie rysunków, robią ulubione postacie z masy solnej i plasteliny, uczestniczą w organizowanych przez nas konkursach i imprezach.


W 2005 r. kierownik biblioteki Danuta Wędrowska została wybrana do 30 osobowej Rady Koordynatorów Fundacji ABCXXI oraz pełnienia funkcji Koordynatora kampanii czytania dzieciom w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach kampanii organizujemy imprezy i spotkania czytelnicze dla dzieci, uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach, konkursach i akcjach inicjowanych przez Fundację ABCXXI.

 Objazdowa wystawa prac dziecięcych z całej Polski.
Fundacja ABCXXI ogłosiła "Ogólnopolski Kunkurs na Najładniejszy prezent urodzinowy dla Kubusia Puchatka". Wpłynęło bardzo dużo pięknych prac i postanowiono zorganizować objazdową wystawę po Polsce. W marcu 2005 r. Gminna Buiblioteka Publiczno-Szkolna przejęła z Torunia prace wykonane przez dzieci i zorganizowała wystawę tych prac w Szkole Podstawowej w Ostromecku.

 Wystawa prac dziecięcych   Wystawa prac dziecięcych   Wystawa prac dziecięcych

 Wystawa prac dziecięcych   Wystawa prac dziecięcych   Wystawa prac dziecięcych

 Wystawa prac dziecięcych   Wystawa prac dziecięcych   Wystawa prac dziecięcych

 Wycieczka do Żywego  Muzeum Piernika w Toruniu.   
Uczestnicy wycieczki nie tylko zwiedzili muzeum, ale mieli możliwość bezpośredniego pieczenia pierników oraz wysłuchali legend o Toruniu. 

 Wycieczka do Torunia   Żywe Muzeum Piernika w Toruniu   Żywe Muzeum Piernika w Toruniu

 "Harry Potter" dla bibliotek.
Realizacja projektu Fundacji ABCXXI pn. "Harry Potter dla bibliotek" była możliwa
m.in. dzięki temu, że autorka książki, Joanne K. Rowling, zgodziła się wesprzeć polskie biblioteki rezygnując z honorariów, podobnie uczynił tłumacz książki, pan Andrzej Polkowski.

Wydawnictwo Media Rodzina w Poznaniu przekazało Fundacji ABCXXI kilka palet V i VII tomu przygód Harry’ego Pottera.
Do Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej trafiły dwie palety 
po 500 książek każdego tomu (tytułu). 
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Wydawnictwu Media Rodzina za tak wielki i piękny gest, 
z którego najbardziej cieszą się młodzi czytelnicy. Otrzymane bezpłatnie książki nie mogły być sprzedawane. Zostały przez nas  rozdysponowane do bibliotek, szkoł oraz 
na nagrody dla dzieci. Wydawnictwo Media Rodzina przekazało już w 2005 roku 5,5 tysiąca książek o przygodach Harry’ego Pottera. Pierwsze komplety uzyskane staraniem Fundacji ABCXXI trafiły już wcześniej do bibliotek, otrzymała je również nasza biblioteka.

Właściciel zakładu Wody Mineralne Ostromecko Leszek Bokiej, kolejny raz sfinansował transport książek z Poznania do naszej biblioteki za co serdecznie dziękujemy.

 Badania ewaluacji czytelnictwa dzieci i młodzieży. 
W 2006 roku Fundacja ABCXXI w współpracy z Ośrodkiem Ewaluacji w Warszawie, przeprowadziła badania ewaluacyjne poświęcone rozwojowi emocjonalnemu dzieci i młodzieży.
Badania były prowadzone w 24 klasach w szkołach i przedszkolach -
w 12 placówkach w całej Polsce.
Wśród wybranych znalazł się Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej. 
Badania w klasach trzecich w Szkole Podstawowej, przeprowadziły wytypowane przez Fundację ABCXXI i przygotowane do tego osoby – Danuta Wędrowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej jako moderator oraz Tomasz Kochan z Ośrodka Ewaluacji w Warszawie, jako asystent oraz operator kamery.
Były to badania w formie aktywnych zajęć, dostosowanych do wieku dzieci. Przeprowadzono je w czasie lekcji w klasach na terenie szkoły, w obecności nauczycieli: Małgorzaty Gwizdała i Heleny Porzyńskiej oraz za zgodą i wiedzą dyrekcji placówki jak również rodziców.
    Podstawowymi elementami badania były:
 1. Głośne czytanie, wybranego do celów badania tekstu, przez osobę prowadzącą
     badanie – Danutę Wędrowską.
 2. Dyskusja w grupie dotycząca przeczytanego tekstu. Badanie umiejętności
     przedstawiania swoich poglądów, sposobu argumentowania, słownictwo, budowanie
     wypowiedzi, relacje w grupie. Rozumienie wysłuchanego tekstu, zwracanie uwagi
     i zapamiętywanie szczegółów. Umiejętność rozwiązywania problemów. Badanie
     wyobraźni.
 3. Samodzielne czytanie przez dzieci tekstu wybranego do celów badania.
 4. Rysowanie - rysunki wykonane przez dzieci. Testy rysunkowe badają między innymi:
     ekspresję plastyczną, umiejętność graficznego wypowiadania się, wiedzę o świecie
     i zależnościach między obiektami, umiejętność rozplanowania rysunku na stronie,
     bogactwo wypowiedzi rysunkowej (ilość i jakość szczegółów, tło, dynamikę, akcję),
     wyobraźnię, postawę kreatywną (oryginalność, elementy dodane),
     spostrzegawczość, kojarzenie, myślenie, zgodność treści rysunku z tytułem.
Przebieg badania był rejestrowany kamerą przez Tomasza Kochana. Zebrany w ten sposób materiał posłużył wyłącznie do celów badawczych – analizy i wyciągnięcia wniosków. Oceny dokonały wykwalifikowane osoby – socjologowie i pedagodzy.
Celem badania było wskazanie czynników stymulujących rozwój emocjonalny – psychiczny, umysłowy i moralny – dzieci i młodzieży. Zebrane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków służących podnoszeniu jakości programów edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej, to jedyna placówka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w której przeprowadzono takie badania.

Konferencja „Wychowanie przez czytanie” .
Na przełomie marca i kwietnia na zaproszenie Fundacji ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom” Polskę odwiedził Jim Trelease - główny amerykański propagator idei głośnego czytania dzieciom i autor bestsellerów na ten temat. Był gościem specjalnym VI Finału kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", który odbył się 31 marca 2008 r. w Teatrze Żydowskim w Warszawie. 
1 kwietnia 2008 r.  w Toruniu odbyła się konferencja "Wychowanie przez czytanie", której współorganizatorem było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konferencja spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej prawie 500 osób, wśród nich bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej. 
Jim Trelease wygłosił wykład dotyczący zalet głośnego czytania i jego roli w edukacji dzieci i młodzieży. Od ponad 20 lat podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych i po świecie z wykładami na temat wpływu czytania na rozwój dziecka. Jest autorem tłumaczonego na wiele języków bestsellera „The Read – Aloud Handbook” („Podręcznik głośnego czytania”).

Konferencja edukacyjna "Mądre wychowanie". 
W dniach 9-11.10.2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Porozumienie "Dzieci pod Ochroną" w składzie: Fundacja Kidprotect.pl, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak, w współpracy z Biblioteką Narodową i Stowarzyszeniem SportPlus, stanowiąca edukacyjną część kampanii społecznej "Bicie jest głupie" rozpoczętej w czerwcu 2009 r. Celem Konferencji było przekazanie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom oraz innym dorosłym, którzy pracują z dziećmi i na ich rzecz, wiedzy i umiejętności w zakresie sprawdzonych, pokojowych metod i strategii wychowawczych.
Konferencja była zarazem ważnym elementem poszerzania zasięgu i skuteczności kampanii przeciwko biciu dzieci, stanowiąc pierwszy etap przygotowania do pracy 
"w terenie" Ambasadorów Mądrego Wychowania, wskazanych przez Porozumienie, Rzecznika Praw Dziecka oraz Stowarzyszenie SportPlus.

W Konferencji uczestniczyła kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej - Danuta Wędrowska, której Porozumienie „Dzieci pod Ochroną” oraz Rzecznik Praw Dziecka nadali tytuł „Ambasador Mądrego Wychowania”. 

Spotkania Koordynatorów i Liderów kampanii.
W Gminnej Bibliotece Publiczno-Szkolnej organizujemy spotkania Koordynatorów 
i Liderów kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", których celem jest nawiązanie ścisłej współpracy z Koordynatorem Wojewódzkim oraz wymiana doświadczeń. 

 Spotkanie Koordynatorów i Liderów   Spotkanie Koordynatorów i Liderów   Spotkanie Koordynatorów i Liderów

Działania Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej zostały docenione przez Fundację ABCXXI – CPCD poprzez przyznanie nagród w Konkursach na Najlepiej Przeprowadzoną Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”: w 2003 r. Wyróżnienie, w 2004 r. Medal,
w 2006 r. Statuetkę, a w 2007 r. Superstatuetkę.


27 marca 2007 r., minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski spotkał się z 39 najaktywniejszymi Koordynatorami akcji "Cała Polska czyta dzieciom" i na wniosek Prezes Fundacji – Ireny Koźmińskiej, wręczył im odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej. W grupie 39 Koordynatorów znaleźli się bibliotekarze, nauczyciele i pracownicy domów kultury z całej Polski, a wśród nich Danuta Wędrowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.  „Jestem pod wielkim wrażeniem energii, pasji i oddania, z jakimi angażujecie się w działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa. To w dużej mierze dzięki waszej pracy stale powiększa się grono młodych ludzi, którzy wiedzą, jaką radość daje czytanie” - powiedział podczas uroczystości minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski.

Kierownik biblioteki,Danuta Wędrowska w 2007 r. została powołana przez Zarząd Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, do pełnienia funkcji Koordynatora Wojewódzkiego kampanii społecznej CPCD w województwie kujawsko-pomorskim.

W 2010 r. Danuta Wędrowska otrzymała Wyróżnienie specjalne Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom dla Koordynatora Roku 2009, w uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu idei głośnego czytania dzieciom. Koordynator Roku przyznawany jest Koordynatorom Wojewódzkim w uznaniu za ich społeczną pracę na rzecz głośnego czytania i rozwoju emocjonalnego dzieci.

W 2011 r. kierownik biblioteki otrzymała tytuł Koordynatora Roku 2010 za zasługi jak wyżej.

26 marca 2012 r.
-Danuta Wędrowska - Koordynator 10-lecia kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"- tytuł przyznany przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, "w uznaniu wyjątkowych zasług w krzewieniu ideii czytania dzieciom", podczas Jubileuszowego X Finału kampanii Cała Polska czyta dzieciom.


   


 

                           

Logo Fundacji ABCXXI

Czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie!

W obiektywie

Koordynator 10-lecia kampanii Cała Polska czyta dzieciom - Danuta Wędrowska

Danuta Wędrowska, Prezes Fundacji ABCXXI Irena Kożmińska, Hanna Klarkowska i Kazimierz Wędrowski

Szkolenie w Warszawie

Wystawa
prac dziecięcy

Wystawa prac dziecięcych


"Harry Potter" dla bibliotek

Biblioteka w Dąbrowie Chełmińskiej
Badania ewaluacji czytelnictwa

Grupa objęta badaniem

Wykład Jima Trelease'a

Konferencja Jima Trelease'a w Toruniu

Konferencja Jima Trelease'a w Toruniu

Mądre wychowanie

Danuta Wędrowska i Anna Maria Wesołowska

Danuta Wędrowska i Anna Maria Wesołowska

Spotkanie Koordynatorów
i Liderów

Spotkanie Koordynatorów i Liderów

Policjanci czytają dzieciom

Policjanci czytają dzieciom

Policjanci czytają dzieciom

Policjanci czytają dzieciom

Strażacy czytają dzieciom

Strażacy czytają dzieciom

Strażacy czytają dzieciom

strażacy czytają dzieciom

Misiolandia

Misiolandia

Misiolandia


 © 2011 Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.