Gmina D±browa Che³mińska
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
Biblioteka w D±browie Che³mińskiej


Zaproponuj ksi±ækź

Biblioteka w D±browie Che³mińskiej
 
Sukcesy Biblioteki

Realizowane projekty

Spotkania autorskie

                   
w.bibliotece.pl

                    Narodowy Program rozwoju czytelnictwaPierwsze spotkanie z "Tomkiem Sawyerem"

Uczniowie klasy V b z Zespo³u Szkó³ im. Celestyna Kamińskiego uczestniczyli w lekcji, któr± przeprowadzi³a nauczycielka Elæbieta Nowak.
Dyskutowano o ksi±æce pt. „Przygody Tomka Sawyera” i czytano fragmenty.

Spotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiej

Spotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiej

Spotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiej
 

                                        » Zobacz: Wspó³praca z Zespo³ami Szkó³                                                    
 

Spotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiejSpotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiejSpotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiejSpotkanie w bibliotece w D±browie Che³mińskiej
 © 2011 Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w D±browie Che³mińskiej. Wszelkie prawa zastrzeæone.