Gmina D±browa Chełmińska
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
Biblioteka w D±browie Chełmińskiej


Zaproponuj ksi±żkę

Biblioteka w D±browie Chełmińskiej
 
Sukcesy Biblioteki

Realizowane projekty

Spotkania autorskie

               
                        
Zarys historyczny - Zapomniane grodzisko w Gzinie

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w D±browie Chełmińskiej,
w towarzystwie Pani Doroty Kłody, odwiedziła Gminn± Bibliotekę Publiczno-Szkoln±,
w celu stworzenia zarysu historycznego o zapomnianym grodzisku w Gzinie.
Korzystali z przygotowanych przez bibliotekę materiałów, m. in. opublikowanej pracy prof. Jadwigi Chudzikowej pt. „Badania archeologiczne na grodzisku kultury łużyckiej
w Gzinie , woj. Bydgoszcz, w latach 1968-1976”
, które prowadziła prof. Jadwiga Chudzikowa.

Zapomniane grodzisko w Gzinie - Zarys historyczny

Zapomniane grodzisko w Gzinie - Zarys historyczny
 
 Zapomniane grodzisko w Gzinie - Zarys historyczny

Zapomniane grodzisko w Gzinie - Zarys historyczny

                                                          » Zobacz: Współpraca z Zespołem Szkół
                                                    
 

 © 2011 Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w D±browie Chełmińskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.